Używamy cookies w celu dostosowania naszej strony do indywidualnych potrzeb użytkownika oraz zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w .
Zamknij
ORMET
Ormet Ormet PetromixKarta charakterystyki

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

Spis treści:
 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa
 2. Identyfikacja zagrożeń
 3. Skład/informacja o składnikach
 4. Pierwsza pomoc
 5. Postępowanie w przypadku pożaru
 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
 7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie
 8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej
 9. Właściwości fizyczne i chemiczne
 10. Stabilność i reaktywność
 11. Informacje toksykologiczne
 12. Informacje ekologiczne
 13. Postępowanie z odpadami
 14. Informacje o transporcie
 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych
 16. Inne informacje

Pobierz kartę charakterystyki

Petromix® jest zgodny z rozporządzeniem REACH nr 1907/2006/EC

Pochodzenie: Unia Europejska

Up Do góry