Używamy cookies w celu dostosowania naszej strony do indywidualnych potrzeb użytkownika oraz zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w .
Zamknij
ORMET
Ormet Ormet PetromixWarunki techniczne

Warunki techniczne - PETROMIX®


OPIS

PETROMIX® jest najsilniejszym rozpuszczalnym detergentem dostępnym na rynku. Jest to organiczny związek nie zawierający ani metalicznych ani innych katalizatorów. PETROMIX® składa się z ciekłych molekuł, w pełni syntezowanych poprzez przemianę chemiczną, w wyniku której powstał środek powierzchniowo czynny o nieporównywalnej efektywności. Chroni on przed tworzeniem się osadów, pomaga w zwalczaniu problemów związanych ze spalaniem olejów opałowych lekkich i ciężkich, zapewnia bardziej równomierne rozpylanie i w związku z tym umożliwia używanie paliw o niższej lepkości.

PETROMIX® zapewnia czystsze spalanie wynikające z jego tendencji do obniżania tworzenia się sadzy oraz osadów koksowych na wylotach gazów spalinowych.

PETROMIX® jest sam w sobie płynem molekularnym. Nie wymaga dodatkowych rozpuszczalników i pozostaje stuprocentowym aktywnym związkiem. W pełni zautomatyzowany proces produkcyjny eliminuje jakiekolwiek ryzyko odchylenia od normyjakości.


ZASTOSOWANIE

PETROMIX® jest przydatny w następujących zastosowaniach:

DZIAŁANIE ROZPRASZAJĄCE:
PETROMIX® rozprasza nierozpuszczalne w oleju zanieczyszczenia, które w przeciwnym przypadku zatykają sita, filtry i dysze wskutek aglomeracji.

DZIAŁANIE CZYSZCZĄCE:
PETROMIX® usuwa osady i pozostałości żywiczne ze ścian zbiorników magazynowych, przewodów i końcówek wtryskiwaczy poprzez przyłączenie do każdej zanieczyszczonej cząsteczki silnie spolaryzowanego wiązania chemicznego. Wskutek tego następuje ochrona przed dalszym przyklejaniem się cząstek lub ich zbrylaniem.

DZIAŁANIE STABILIZUJĄCE:
PETROMIX® zapobiega rozdzielaniu się "mieszanki" olejów ciężkich, która zawiera składniki oleju resztkowego takie jak np. olej bunkrowy.

DDZIAŁANIE NEUTRALIZUJĄCE WODĘ:
PETROMIX® jest rozpuszczalny w oleju. Obniżając międzyfazowe napięcie pomiędzy olejem i wodą PETROMIX® rozbija niewielkie skupiska wody na bardzo małe cząsteczki poprawiając proces rozpylania i spalania oleju. W olejach lekkich powoduje zminimalizowanie powstawania mgiełki wodnej z kondensatu. Przy dużych ilościach już wytrąconej wody (wycieki) PETROMIX® działa jako demulgator (rozdziela olej i wodę).

DZIAŁANIE ANTYKOROZYJNE:
PETROMIX® w dużym stopniu chroni instalację przed korozja kwasową i korozją wywołaną przez słoną wodę poprzez utworzenie silnie przylegającej powłoki składającej się z molekuł oleju i PETROMIXU®.

DANE TECHNICZNE:

PARAMETRY TEMP MIN ŚREDNIA MAX INNE JEDN.
Postać fizyczna 20 ºC Ciecz
Gęstość d 20/4 0,933 DIN 51757
Temp. krzepnięcia -24 ASTM D97 ºC
Lepkość
20ºC 249 ASTM D445 cst
40ºC 86 cst
Temp. zapłonu 151 ASTM D92 ºC
Rozpuszczalność:
Benzyna lakowa Mieszalny
Olej bunkrowy Mieszalny
Woda Nierozpuszczalny

OPAKOWANIE:

PETROMIX® jest dostarczany w 20 i 5 litrowych plastikowych kanistracz lub 1 i 0,5 litrowych plastikowych butelkach. Napis na etykiecie: PETROMIX®.

OBSŁUGA I BEZPIECZEŃSTWO:

PETROMIX® jest dodawany bezpośrednio to zbiornika paliwowego poprzez króciec zalewowy lub otwór wentylacyjny. PETROMIX® miesza się następnie automatycznie w czasie napełniania zbiornika. Nie są wymagane żadne urządzenia dozująco- mieszające. Jednorazowe dawkowanie dla każdego napełnienia jest czynnością prostą, czystą i szybką.

PETROMIX® nie zawiera żadnych metalicznych katalizatorów i nie może być ani wydzielony z oleju w separatorze ani też ulec rozkładowi poprzez wodę czy inne obce substancje obecne w paliwie. PETROMIX® w oleju nie ulega rozkładowi do temperatury 240oC. PETROMIX® jest chemicznie stabilny i dlatego też może być składowany przez dowolnie długi okres czasu.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA:

Nalepka ISS: Nie jest wymagana.
Należy unikać przypadkowego rozlania.
W przypadku kontaktu ze skórą: Zmyć zanieczyszczone miejsce mydłem i wodą.
W przypadku kontaktu z okiem: Natychmiast przemywać przez co najmniej 10 minut dużą ilością czystej wody lub roztworem do przepłukiwania oczu.
Materiały zalecane do stałego kontaktu z nie rozcieńczonym PETROMIXEM®: żeliwo, stal zwykła i stopowa, polietylen twardy i policzterofluoroetylen.

TRANSPORT I CŁA:

Klasyfikacja przewozowa: IMDG CODE 8 UN No. 2734
Klasyfikacja brukselska: 3814 390

Petromix® jest zgodny z rozporządzeniem REACH nr 1907/2006/EC

Pochodzenie: Unia Europejska

Up Do góry